Regulamin


Cake Festival Poland – III Międzynarodowy Festiwal Dekorowania Tortów w Polsce odbędzie się w SPODKU w Katowicach 23-24 października 2018 roku.

Na Festiwalu zaprezentowane zostaną prace, które będą brać udział w konkursie, oceni je jury złożone ze specjalistów – sugarcrafterów pochodzących z Polski i zagranicy. Festiwal jest otwarty dla publiczności. Będzie mu towarzyszyć bogaty program imprez towarzyszących, m.in. pokazy prowadzone przez gości z całego świata, na których będzie się można nauczyć technik dekoracji.
W Spodku w Katowicach zlokalizowane zostaną stoiska oferujące narzędzia, produkty i materiały cukiernicze.
Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o wypełnienie formularza na stronie i załączenie zdjęć przykładowych wcześniejszych prac. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii (zgłaszając po jednej pracy w każdej kategorii). Opłata za wystawienie się w konkursie to 40 zł (każda następna praca – 20 zł). Prosimy o przemyślane decyzje. Po wysłaniu zgłoszenia, każdorazowe następne zgłoszenie kolejnych kategorii to naliczenie od nowa – pierwsza kategoria 40 zł, każda następna 20 zł.
W przypadku juniorów każde dziecko musi być zgłoszone oddzielnie jako osobny uczestnik.
Każdy uczestnik otrzyma wejściówkę ważną przez 2 dni. Wejściówki zostaną wydane w dniu dostarczenia pracy, tj. w poniedziałek, 220.2018 roku. O sposobie płatności zostaną Państwo powiadomieni przez e-mail. Ostateczny termin rejestracji zgłoszenia upływa 09.09.2018 r.
Każda kategoria konkursowa zostanie nagrodzona 1., 2. i 3. miejscem. Zostaną one wybrane spośród nagrodzonych wcześniej prac oznakowanych plakietkami z informacją, czy dana praca otrzymała złoto, srebro lub brąz. Wyniki zostaną ogłoszone w środę, 24 października ok godziny 16.00. Zostanie również wybrana najlepsza praca spośród wszystkich.
W przypadku kategorii dziecięcej, jeśli zostanie zgłoszonych mało prac, nagrodzona zostanie tylko jedna praca (1. miejsce) w każdej grupie, tj. do 9 lat, 10-13lat, 14-17 lat.

Rejestracja:

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej ABILET.pl / link wkrótce / Jej termin upływa 09 września.
Prosimy, aby nie udostępniać swoich prac konkursowych na stronach internetowych i w mediach społecznych. W przypadku udostępnienia zdjęć przed konkursem eksponat może zostać zdyskwalifikowany. Wszystkie eksponaty muszą być dziełem osoby, która bierze udział w konkursie. Każda rejestracja musi być zakończona odpowiednią opłatą. Jej koszty nie będą zwracane.
Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii (zgłaszając po jednej pracy w każdej kategorii). Opłata za wystawienie się w konkursie to 40 zł (każda następna praca – 20 zł). Prosimy o przemyślane decyzje. Po wysłaniu zgłoszenia, każdorazowe następne zgłoszenie kolejnych kategorii to naliczenie od nowa – pierwsza kategoria 40 zł, każda następna 20 zł. W przypadku juniorów każde dziecko musi być zgłoszone oddzielnie jako osobny uczestnik.

Do zgłoszenia online muszą być dołączone przynajmniej 2 zdjęcia wcześniej wykonanych prac (nie dotyczy kategorii dziecięcej), najlepiej w danej kategorii konkursowej (niewymagane). Jeśli zostanie zarejestrowana większa liczba zgłoszeń niż przewidziana pojemność hali wystawowej, jury wybierze uczestników, którzy przejdą do drugiego etapu konkursu. Ten proces będzie przeprowadzony na podstawie zdjęć przesłanych podczas rejestracji. Każdy rejestrujący się będzie poinformowany e-mailem o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o dalszych szczegółach.
Osobom, które nie zostaną zakwalifikowane, zostanie zwrócone 90% opłaty.

Dostawa pracy konkursowej:

Wszystkie prace konkursowe muszą być dostarczone w poniedziałek, 22 października w godzinach 15.00 - 18.00. Da to dość czasu sędziom na obejrzenie wszystkich eksponatów (konkurs trwa tylko 2 dni). Każdy uczestnik po przybyciu zarejestruje się, zostanie mu przydzielone miejsce na wystawienie eksponatu. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do przeniesienia/przestawienia eksponatów w razie potrzeby. Będzie również dostępna przestrzeń do dokonania podstawowych napraw uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie swojego kompletu narzędzi. Pojemniki, w których były transportowanie eksponaty, muszą być usunięte z wystawy zaraz po dostawie oraz przywiezione z powrotem na odbiór eksponatu (przestrzeń na przechowywanie opakowań nie będzie dostępna).
Każdy uczestnik może mieć jednego pomocnika do rozstawienia prac konkursowych. Po ustawieniu prac należy natychmiast opuścić halę. Na wystawę można wrócić we wtorek (proszę mieć przy sobie wyjściówkę). Uczestnicy konkursu otrzymają potwierdzenia udziału (konieczne do przedstawienia w dniu przywiezienia pracy).

Plakietki referencyjne uczestnika:

Uczestnikowi wystawy zostaną wydane 2 plakietki (identyfikatory). Prosimy o doczepienie jednej plakietki do swojej pracy konkursowej, tak aby była widoczna dla sędziów, drugą natomiast prosimy doczepić do podstawy pracy konkursowej w celach bezpieczeństwa. Po doczepieniu plakietek prosi się uczestnika o ustawienie eksponatu na wyznaczonym miejscu (przydzielane wg kategorii i nr). Po wyeksponowaniu swojej pracy otrzymają Państwo plakietkę uczestnika konkursu (musi być ona noszona podczas trwania konkursu).

Bezpieczeństwo:

Pomimo zastosowania zasad bezpieczeństwa organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zgubienie eksponatu, sprzętu lub rzeczy osobistych.

Prawa własności do twórczości:

Biorąc udział w konkursie, wykonawca zezwala aby prace były fotografowane, a zdjęcia udostępniane i wykorzystywane przez organizatora w przyszłości.

Zdjęcia:

Zdjęcia zwycięskich prac mogą być publikowane w magazynach, mediach społecznościowych lub w telewizji.

Usunięcie prac z wystawy:

Wszystkie prace konkursowe muszą być usunięte po godzinie 17.00 w środę, 24 października, nie wcześniej. Prace pozostawione po godzinie 18.00 mogą zostaną zniszczone przez organizatora. Bardzo prosimy o dopilnowanie odebrania prac przez siebie lub inne osoby. Nie odpowiadamy za zaginięcie prac.

Wyniki:

Ocena prac zostanie dokonana w poniedziałek i częściowo we wtorek przed otwarciem wystawy. Wyniki zostaną ogłoszone we wtorek. 1., 2. 3. miejsce w każdej kategorii zostanie ogłoszone w środę.

Spotkanie z sędziami:

Aby dowiedzieć się, czym kierowali się sędziowie, należy z nimi porozmawiać w środę. Zachęca się uczestników do rozmowy z przewodniczącym składu sędziowskiego, by uzyskać dalsze wskazówki i porady. Konsultacje po zakończeniu konkursu nie będą możliwe.

Wytyczne konkursu:

Każda praca powinna być samodzielną pracą uczestnika. Każdy eksponat powinien być oryginalny i niewystawiony nigdzie wcześniej. Produkt może zostać zdyskwalifikowany, jeśli okaże się, że jest inaczej. Tam, gdzie dozwolone są atrapy, powinny być wykonane jak prawdziwe ciasta. Radzimy posiadać dokumentację wykonania pracy konkursowej .